Niemal każdy oddany do użytkowania obiekt budowlany (budynek, budowla czy obiekt niekubaturowy) wymaga okresowych przeglądów technicznych w toku jego eksploatacji. Wykonanie zaleceń z kontroli okresowych, wykonywanych regularnie, wraz z prawidłową konserwacją wbudowanych elementów służy zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników obiektu budowlanego.

Przeglądy okresowe budynków to obowiązek właściciela lub zarządcy budynku. Kontrola okresowa może obejmować przegląd budowlany roczny lub przegląd 5-letni budynku.