W projekcie inwestycyjnym optymalizacji podlegać powinny koszty oraz czas. Optymalizacja kosztów jest zagadnieniem niezwykle ważnym, gdyż w zdecydowanej większości przypadków wykonana robota budowlana, musi mieć odzwierciedlenie nie tylko w biznesplanie zamawiającego, ale również spełniać kryterium uzyskania maksymalnych efektów z poniesionych nakładów. Koszty podlegać optymalizacji można zarówno na etapie koncepcji, projektowania jak i realizacji.