Prawo budowlane nakłada na uczestników procesu budowlanego szereg obowiązków. Wsparcie dobrego adwokata, znającego przepisy prawa budowlanego oraz przepisy procedury administracyjnej, pozwala dopilnować niezbędnych formalności oraz dopełnić wszelkich obowiązków związanych z projektowaniem, wykonaniem i oddaniem nieruchomości do użytku. Fachowe doradztwo daje możliwość wyboru najkorzystniejszych rozwiązań prawnych, gwarantując ochronę interesów inwestora. Jednym z podstawowych obowiązków prawnika jest również:

    • weryfikacja zapisów Umów przygotowanych przez Project Managera;
    • weryfikacja pism do Wykonawców przygotowanych przez Project Managera;
    • bieżące konsultacje prawne związane z Inwestycją.