W ramach naszej oferty proponujemy współpracę z bankami udzielającymi kredyty inwestycyjne inwestorom na rynku nieruchomości. Takie partnerstwo dotyczy ograniczenia ryzyka kredytowego poprzez systematyczne dostarczanie bezpośrednich informacji odnośnie stanu inwestycji oraz statusu finansowania jej przez bank. Usługa Bankowego Inspektora Nadzoru m.in. obejmuje:

  • Ocenę stanu zaawansowania prac budowlanych;
  • Przegląd faktur i świadectw płatności;
  • Analizę budżetu i harmonogramu projektu;
  • Analizę dokumentów włącznie z umowami i pozwoleniami administracyjnymi;
  • Regularny udział w zebraniach i inspekcje placu budowy;
  • Regularne raportowanie omawiające postęp robót.