Inwestor zastępczy to osoba, która na podstawie umowy z inwestorem bezpośrednim (osobą posiadającą prawo do działki i zamierzającą na niej rozpocząć budowę jakiegoś obiektu), podejmuje wszystkie czynności, do których inwestor bezpośredni zobowiązany jest w ramach procesu budowlanego. Najczęściej inwestor zastępczy wyręcza inwestora będącego osobą fizyczną, który nie ma wiedzy o prowadzeniu procesu inwestycyjnego bądź nie dysponuje czasem na prowadzenie inwestycji. Dodatkowo inwestor bezpośredni zyskuje doradztwo w podejmowaniu decyzji technicznych oraz optymalizowaniu rozwiązań.