Due diligence to pogłębiona analiza projektu biznesowego, audyt, mająca na celu sprawdzenie, czy projekt spełnia oczekiwania inwestorów, identyfikująca i minimalizująca ryzyka. Przeprowadzona gruntowna ocena aspektów technicznych projektu, zapewnia, że inwestycja finansowa działa w oparciu o zweryfikowane dane dotyczące projektu oraz ogranicza ryzyko podejmowane przez inwestora. Jest to jedno z pierwszych działań przeprowadzanych przed zakupem danej nieruchomości. Ma ono również istotny wpływ na decyzję podejmowane przez potencjalnych kupujących.