Dlaczego my?

Jako jedni z nielicznych zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem procesu inwestycyjnego. W swych zasobach posiadamy wykwalifikowanych specjalistów wielu branży technicznych, jak i prawnych czy finansowych. Prowadziliśmy zarówno małe zadania jak i duże inwestycje, co pozwoliło Nam poznać różnorakie zawiłości pojawiające się często z najbardziej nieoczekiwanych stron. Jesteśmy otwarci i nastawieni na nowe wyzwania.

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą OFERTĄ.

Inwestycje budowlane to ciąg wielu następujących po sobie czynności i działań, prowadzących do realizacji i ukończenia przedsięwzięcia budowlanego. Dochodzi tu do styku, a niekiedy i przenikania wielu norm i gałęzi prawa. Inwestycję budowlaną można przyrównać do skrupulatnie pracującego mechanizmu, w którym jeden ma bezpośredni wpływ na drugi. Jeden element niepracujący poprawnie, pociąga za sobą kolejne. Wszystkie działania, począwszy od pomysłu, poprzez projektowanie, kosztorysowanie, harmonogramowanie aż po realizację i odbiór robót są istotne.

Najczęściej występujące etapy to:

    •   PRZYGOTOWANIE I CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA
    •   CZĘŚĆ PROJEKTOWA I ADMINISTRACYJNA
    •   REALIZACJA
    •   URUCHOMIENIE I PRZEKAZANIE

Nie można jednoznacznie przypisać wyższej rangi do któregokolwiek z etapów prowadzenia projektu. Każda faza zadania jest równie ważna, każda ma swoje trudności ale też kluczowe parametry, bez których proces nie będzie miał szans osiągnięcia sukcesu.

Trzeba pamiętać, że Inwestorem powinna być osoba z dobrym pomysłem oraz zasobami finansowymi na jego realizację – nie koniecznie jednak musi to być specjalista budowlany. Tak ważnym jest zatem odpowiedni dobór osób biorących udział w procesie budowlanym (w tym: Inwestor, Inwestor Zastępczy, Projektant, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Project Manager).

Nasz zespół

 

Szymon Kaczor

Project Manager, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

 

Jakub Sowa

Inspektor budowlany

 

Anna Socik

Obsługa prawna

 

Dariusz PLaczyński

Inspektor elektryczny

 

Wojciech Opas

Inspektor sanitarny

Referencje